Vloženo 01-06-2018
Video je v kategorii (Fůůj, Video) by JP
Vloženo 01-06-2018
Video je v kategorii (Nehody, Video) by JP
Držkopády a zranění lidí účastnících se šíleného závodu

Gloucester Cheese Rolling je každoroční závod konající se ve Velké Británii. Cílem je doběhnout jako první doběhnout ke kulatému sýru, ale protože trať se běží z vrcholu dolů pořádného kopce, musíte pro vítězství obětovat řadu nepředvídatelných pádů. Toto jsou záběry z letošního ročníku.
Více »